Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (2022)

Guides bảng ngọcLulu mùa 13Sp cấu rỉa bổ trợ thêm nhánh hồi phục và hồi chiêu,cách lên đồ Luluchủ yếu sẽ là những trang bị tăng khả năng buff các hiệu ứng cho cả team, ngoài ra còn một lối đánh Lulu mid đường giữa full damage AP cũng rất mạnh nữa. Cách chơi Lulutướng hỗ trợ tầm xa nổi bật nằm ở bộ kỹ năng khống chế và khả năng buff rất mạnh cho đồng đội, điều đó khiến Lulu trở nên cực kỳ hữu ích dù đi ở các vị trí khác nhau.

Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (1)

Lulu: Pháp Sư Tinh Linh Vị trí: Lulu Sp - Vai trò: Pháp sư

Bảng Ngọc Lulu Triệu Hồi Aerie

Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (2)Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (3)Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (4)Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (5)Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (6)

Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (7)Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (8)Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (9)Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (10)Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (11)Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (12)

Bảng kỹ năng Lulu

Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (13) EBảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (14) WBảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (15) Q

Phép bổ trợ Lulu

Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (16) Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (17)

Trang bị chính Lulu

Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (18)Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (19)Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (20)

Giày

Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (21)

Cách lên đồ Lulu

Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (22)Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (23)Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (24)Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (25)Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (26)Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (27)

Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (28) Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (29) Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (30) Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (31) Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (32)

Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (33) Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (34) Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (35) Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (36) Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (37) Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (38)

Cách lên đồ Lulu sử dụng nhiều

Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (39) Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (40) Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (41) Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (42) Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (43) Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (44)

Lên đồ Lulu Sp với Trượng Lưu Thủy, tăng thêm khả năng buff

Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (45) Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (46) Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (47) Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (48) Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (49) Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (50)

(Video) Giáo án 1 phút #13: Meta dị - Lulu đường giữa siêu khó chịu #Shorts
 • Bảng Ngọc Lulu
 • Cách lên đồ Lulu
 • Cách chơi Lulu
 • Phép bổ trợ Lulu
 • Bảng kỹ năng Lulu
 • Vị trí của Lulu
 • Khắc chế Lulu

Bảng Ngọc Lulu

Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (55)

Cộng bảng ngọc Lulu Triệu hồi Aery vừa cấu rỉa đối thủ vừa buff giáp bảo kê hỗ trợ cho đồng đội, lấy Dải băng năng lượng + Thăng tiến sức mạnh để đảm bảo lượng mana dồi dào và điểm hồi kỹ năng giúpLulu có thể dễ dàng spam các chiêu thức được nhiều hơn. Cuối cùng là Thiêu rụi để lấy hiệu ứng thiêu đốt tướng địch mỗi khiLulu sử dụng kỹ năng.

Với tướng Sp đa dụng nhưLulu thì nhánh bổ trợ phụ sẽ chọn Cảm hứng Giao hàng bánh quy để tăng khả năng hồi phục trụ đường, về late game thì Thấu thị vũ trụ sẽ kết hợp tuyệt với vời Thăng tiến sức mạnh.

Ngọc conLulu lấy x2 sức mạnh thích ứng và phòng thủ giáp.

Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (56) Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (57) Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (58) Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (59) Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (60)

Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (61) Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (62) Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (63) Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (64) Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (65) Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (66)

Cách lên đồ Lulu

trang bị ban đầu choLulu

Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (67)Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (68)

trang bị chính của Lulu

Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (69)Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (70)Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (71)

Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (72)

Cách lên đồ Lulu

tham khảo một số cách lên đồ Lulu Spgồm:

Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (73)Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (74)Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (75)Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (76)Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (77)Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (78)

lên đồ Lulu mid:

Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (79)Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (80)Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (81)Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (82)Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (83)Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (84)

lên đồLulu AP:

Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (85)Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (86)Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (87)Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (88)Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (89)Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (90)

là bộ trang bị Lulu Supports hỗ trợ full buff chuẩn cho đồng đội

(Video) [LULU TỐC CHIẾN] HƯỚNG DẪN CHƠI - BUILD ĐỒ LULU HỖ TRỢ SIÊU BẢO KÊ TRONG TỐC CHIẾN!

Phép bổ trợ Lulu

Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (91)Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (92)

Tốc biến + Thiêu đốtbộ đôi phép bổ trợ phù hợp cho Lulu đi lane Sp.

Bảng kỹ năng Lulu

thứ tự tăng bảng kỹ năng choLulu SpmaxE->W->Q:

Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (93)

Cách 2: nângLulu MidmaxQ->E->W:

Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (94)

Nội tại -Bạn Đồng Hành Pix

Pix là một tinh linh đồng hành cùng Lulu. Pix sẽ bắn ra những tia lửa ma thuật vào các mục tiêu Lulu tấn công.

Ngọn Thương Ánh Sáng - Q

Pix và Lulu thay nhau bắn các tia chớp làm chậm những kẻ địch trúng phải. Mỗi kẻ địch chỉ có thể trúng phải sát thương từ một tia chớp.

Lulu và Pix thay nhau bắn các tia chớp lửa gây sát thương phép lên kẻ địch đầu tiên trúng phải và cho mỗi kẻ địch trúng thêm. Kẻ địch trúng phải bị làm chậm đi 80% giảm dần trong 2 giây.

Một kẻ địch chỉ có thể chịu sát thương nhiều nhất mỗi lần.

Biến Hóa - W

Nếu niệm lên một đồng minh, tăng cho họ Tốc độ Di chuyển trong một thời gian ngắn. Nếu niệm lên một kẻ địch, biến nạn nhân thành một sinh vật không thể tấn công hay niệm phép.

Niệm lên đồng minh: Đơn vị đồng minh nhận thêm 30% tốc độ di chuyển và tốc độ đánh trong 3 giây.

Niệm lên đối phương: Biến thân một tướng đối phương trong 1.25/1.5/1.75/2/2.25 giây, vô hiệu hóa khả năng tấn công hoặc niệm phép và giảm tốc độ di chuyển cơ bản của nạn nhân đi 60.

Giúp Nào Pix! - E

Nếu niệm lên đồng minh, Pix sẽ bám vào mục tiêu và tạo lá chắn đồng thời hỗ trợ các đòn tấn công của họ. Nếu niệm lên kẻ địch, Pix sẽ bám vào nạn nhân và sát thương chúng, ngoài ra nó còn làm lộ diện kẻ địch với cả đội của bạn.

Niệm lên Đồng minh: Lệnh cho Pix bám vào một đồng minh giúp hỗ trợ các đòn tấn công của họ thay vì Lulu trong 6 giây. Khi đến nơi, Pix tạo lá chắn cho mục tiêu giúp chặn 80 sát thương trong 6 giây.

Niệm lên Đối phương: Pix gây sát thương phép lên một đơn vị đối phương. Pix bám theo đơn vị, cho tầm nhìn chuẩn trong 4 giây.

Chiêu cuối -Khổng Lồ Hóa

Lulu hóa lớn một đồng minh, hất kẻ địch xung quanh mục tiêu lên không đồng thời tăng cho mục tiêu một lượng máu lớn. Trong vòng vài giây kế tiếp, đơn vị đồng minh đó sở hữu hào quang làm chậm kẻ địch xung quanh.

Lulu hóa lớn một đơn vị đồng minh, hất kẻ địch xung quanh mục tiêu lên không. Trong 7 giây, đồng minh của cô nhận thêm 300 máu và làm chậm những kẻ địch cạnh bên đi 30%.

Điểm mạnh và yếu Lulu

Điểm mạnh

Cấu máu cực mạnh ở giai đoạn đi đường

Chăm sóc và bảo kê xạ thủ kĩ lưỡng

Truy đuổi và rút chạy khỏi giao tranh tốt

Khả năng đi đường và dọn lính cực tốt

Sở hữu nhiều khả năng khống chế

Có khả năng bảo vệ bản thân và đồng đội

Dễ dàng khắc chế hay cầm hòa được nhiều vị tướng

Bảng Ngọc Lulu mùa 13 và Cách Lên Đồ mạnh nhất (95)

Điểm yếu

Kháyếu ở giai đoạn đầu trận

Không hiệu quả bằng việc đi đường giữa

Bộ kĩ năng tiêu tốn khá nhiều năng lượng.

Thiếu hụt sát thương khi về cuối trận.

Cách chơi Lulu

Combo Lulu

Khi đi đường: W vào người, E vào đối thủ và dùng Q

Thứ tự: W->E->Q

Khi giao tranh: Dùng E và R bảo vệ đồng đội,sử dụngW và Q vào đối phương để khống chế.

Thứ tự:E->Q->W->R

Khi truy đuổi mục tiêu: Dùng W để tăng tốc, xài E và Q vào đối thủ, sau đódùngW lần nữa.

Thứ tự:W->E->Q->W

Video cách chơi Lulu Sp hỗ trợ hay của cao thủ rank xếp hạng với Brand- Challenger Replays

Vị trí của Lulu

AD

Lulu Sp

Mid

Top

Rừng

Sát thủ

Đấu sỹ

Lulu Pháp sư

Lulu Support / Hỗ trợ

Tank

Xạ thủ

Xem cách chơi Lulu mùa 13

(Video) Meta Siêu Hot Lulu Đi Top Của Top 1 Thách Đấu Cực Mạnh/Game Là Dễ

Khắc chế Lulu

Tham khảo một số vị tướng có khả năng khắc chế Lulu - Pháp Sư Tinh Linh sau nhé.

Tướng khắc chế Lulu

Nautilus

Sona

Sylas

Fiddlesticks

Morgana

Ahri

Lulu mạnh hơn

Tahm Kench

Ekko

Rakan

Galio

(Video) Best Lulu Thách Đấu Hàn Cũng Phải Phát Khóc Khi Gặp Kiaya/Thách Đấu Việt

Orianna

Alistar

Trên đây chia sẻ của Vmoba về bảng ngọc Lulu mùa 13 và một số cách lên đồ Lulu mới để bạn tham khảo thêm. Chúc bạn leo rank xếp hạng gank team thành công với Pháp Sư Tinh Linh.

 • Lịch thi đấu CKTG 2022 LMHT mới nhất

 • Lịch thi đấu Vòng Khởi Động CKTG 2022 GAM và SGB

 • Đội hình T1 tham dự CKTG 2022

 • Danh sách 24 đội tuyển tham dự CKTG 2022 LMHT

 • Bảng Ngọc Nilah mùa 12 và Cách Lên Đồ mạnh nhất

 • Bảng Ngọc Udyr mùa 12 và Cách Lên Đồ Udyr mới nhất

Xem thêm

Ryze

Twitch

Orianna

(Video) LỮ BỐ MÙA 23 - TRANG BỊ, BẢNG NGỌC, PHÙ HIỆU VÀ CÁCH CHƠI LỮ BỐ MẠNH NHẤT

Videos

1. Laville Mùa 22 Liên Quân Mobile | Cách chơi, lên đồ, phù hiệu, bảng ngọc chuẩn cho laville mùa 22
(Top 1 Laville)
2. 10 Bài nhạc chế song ca ở quán nhậu hay nhất hiện nay | Nhạc chế bolero đường phố
(Duy Hưng)
3. LMHT Tốc Chiến : Hướng Dẫn Chơi LULU Và Được Tăng Sức Mạnh - Hỗ Trợ Bá Đạo Nhất Tốc Chiến Hiện Nay
(DeVilTM)
4. ជំពាក់គុណសម្បត្តិ​ | SAN SOCHEA OFFICIAL
(San Sochea Official)
5. Jun có xứng tầm đai đỏ Taekwondo? CHẠY ĐI CHỜ CHI TẬP 10 CDCC #10 | 15/6/2019
(HTV Entertainment)
6. Zuka Đi Top Mùa 3 - Gấu Trúc Đại Sư Gánh Team Không Hề Khó - Liên Quân Mobile
(Cường Kelly)

Top Articles

Latest Posts

Article information

Author: Ms. Lucile Johns

Last Updated: 10/18/2022

Views: 5935

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ms. Lucile Johns

Birthday: 1999-11-16

Address: Suite 237 56046 Walsh Coves, West Enid, VT 46557

Phone: +59115435987187

Job: Education Supervisor

Hobby: Genealogy, Stone skipping, Skydiving, Nordic skating, Couponing, Coloring, Gardening

Introduction: My name is Ms. Lucile Johns, I am a successful, friendly, friendly, homely, adventurous, handsome, delightful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.